Pravilnik o zasebnosti

PRAVILNIK O ZASEBNOSTI

Varstvo osebnih podatkov

1. Z registracijo na spletni trgovini Electrom.si, uporabnik dovoljuje, da sme družba ZM Dava d.o.o, Na Ajdov hrib 26, 2310 Slovenska Bistrica kot upravljavec zbirke osebnih podatkov posredovane osebne podatke uporabiti in obdelovati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ter z namenom, ki je določen v nadaljevanju.

2. Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnika, ki jih je le-ta vnesel v registrski obrazec (fizična oseba: ime, priimek, naslov, poštno številko, kraj, telefon ali GSM - neobvezno, datum rojstva - neobvezno, elektronski naslov, geslo); pravna oseba: ime, priimek, telefon ali GSM, elektronski naslov – v kolikor iz njega izvirajo osebni podatki, geslo, ponovitev gesla).

Prav tako pa se zbirajo tudi naslednji podatki: podatki o nakupih in obračunanih ugodnostih: datum nakupa, vrsta nakupa, vsebina nakupa, vrednost nakupa, način plačila.

Ponudnik bo osebne podatke uporabil za potrebe izpolnitve naročila (izvajanje transakcije, izstavitev računa, dostava izdelka, vse v zvezi z naročilom) in ostalo z naročilom povezano in potrebno komunikacijo.

Dodatni namen obdelave za katerega uporabnik na podlagi registracije ter sprejemom teh splošnih pogojev poslovanja daje svoje privoljenje, je za fizične osebe, ki so označili da želijo postati člani oz.koristiti posebne popuste:

- beleženje in obračunavanje ugodnosti in prilagoditev ponudbe vsakemu posamezniku,
- statistična obdelava, 
- trženjske raziskave,
- segmentacija kupcev, 
- obdelava preteklega nakupnega obnašanja, 
- obveščanje o novostih v ponudbi in poslovanju, 
- pošiljanje reklamnega gradiva in 
- vabil na dogodke 
- ter za obveščanja o nagradnih igrah katerih organizator je Electrom.si.

3. Šteje se, da uporabnik s sprejetjem splošnih pogojev poslovanja na Electrom.si  in zaključeno registracijo, daje izrecno osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih podatkov. Na podlagi njegove osebne privolitve sme upravljavec osebne podatke obdelovati za namene, ki so opisani v točki 2. Varstvo osebnih podatkov.

4. Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronske pošte) zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke, za namen neposrednega trženja. Upravljavec bo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja .

5. Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali oziroma obdelovali.

6. Uporabnik s sprejetjem teh splošnih pogojev poslovanja tudi potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z določbami vsakokratno veljavnega zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

V primeru morebitnih vprašanj v zvezi z varstvom osebnih podatkov, lahko uporabnik slednja posreduje na naslov Trg svobode18, 2310 Slovenska Bistrica ali preko elektronske pošte na e-naslov sales@electrom.si

7. Piškotki

Na spletni strani se uporabljajo: 

- Tehnični piškotki - ti piškotki so na spletni strani Electrom.si potrebni za pravilno delovanje spletne strani, in se uporabljajo za namen registracije uporabnika in njegovih vnosov. Taki piškotki so nujno potrebni, da si stran zapomni in izvede uporabnikovo zahtevo.

Soglasje uporabnikov za zgoraj navedene sejne tehnične piškotke ni potrebno, saj gre za zakonsko izjemo, kje privolitev uporabnika ni potrebna.

- Piškotki za namen analiziranja prometa - analitični piškotki - (štetje obiskovalcev, identifikacija brskalnikov in ključnih besed, ki vodijo na mesto, problemi pri navigaciji)

V kolikor se tehnični piškotki na spletni strani Electrom.si v popolnosti onemogočijo (v nastavitvah brskalnika), nakupovanje na spletni strani Electrom.si ne bo mogoče oziroma uporabnik ne bo mogel uporabljati funkcij spletišča v polni meri.

8. Odgovorna uporaba in zakonodaja

Electrom električna kolesa so namenjeni za rekreativno in terensko uporabo izven javnih cest. Prosimo, posvetujte se z lokalnimi oblastmi glede pravil in predpisov uporabe električnih vozil v vaši državi.

Družba ZM Dava d.o.o. ni odgovorna za morebitne telesne poškodbe ali materialno škodo, ki domnevno izhaja iz prodaje proizvodov prek katerega koli od naših kanalov poslovanja. Uporabniki morajo ob nakupu izdelka uporabljati svojo ​​najboljšo presojo.

Kolesarske čelade so bistveni element varnosti pri vožnji z električnim kolesom. Vedno uporabljajte a-testirano zaščitno čelado, s čemer se zaščitite pred poškodbami v primeru nesreče. Družba ZM Dava d.o.o.nikakor ne odgovarja za nastale telesne poškodbe v primeru nesreče.

Vedno se vozite s polno odgovornostjo.